Posted by: Mbathastan | April 24, 2013

Izibongo Izithakazelo Tshandu, Nqosini

Tshandu
1. Magaba
2. Manyosi
3. Tholi
4. Cihoshe
5. Sihosha
6. Msuthu

AmaNqosini
Leligama lichaza ukuthi ‘kanti ngqo thina siyini) by Qotho Matiwane.
1. Nqosini
2. Gaba/Kaba
3. Cihoshe
4. Thithiba
5. Msuthu
6. Mjobi
7. Thikoloshi
8. Nozinga
9. Ndoko
10. Muntuwomlambo (Gariep/Orange)
11. Mbokodwemyama ka Hili
Ama Nqosini angama Korana-Nama, okucacayo lapha ukuthi akunabuhlobo phakathi kwabo nama Tshandu/Shandu asema Mbatheni kuphela ukuthi babemfenguza bonke kwelama Xhosa.

Advertisements

Responses

  1. uxesibe akayomfusi yamawele umpondo nompondomise na?

  2. Can you help me with the Clan name yamaNune, Odoyi I need to no more this clan and its relationship with oMbathane Matshaya


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: