Posted by: Mbathastan | April 21, 2013

Vilakazi, Gwala, Nzimande

Vilakazi
1. Mphephethwa
2. Ndabandaba
3. Sidlodlo
4. Binda
5. Gama
6. Mahamba

Jili
1. Vilakazi
2. Masengwa
3. Singawoti
4. Hlabangane
5. Mnqonywa
6. Mnyayiza

Gwala
1. Mphephethwa
2. Khondlwane
3. Majiya
4. Khamanga
5. Mdlovu
6. Mantshinga
7. Ngwede
8. Ngwevu/Mgwevu
9. Ngwavuma
10. Sihlase

Nzimande
1. Mphephethwa
2. Mdlobhiya
3. Mdluli
4. Mangcamane
5. Ngwekazi
6. Gwala
7. Vilakazi
8. Mancama
9. Mhlandla

U Vilakazi, Gwala, Jili no Nzimande bahlobene kakhulu empeleni abantu banye AmaPhephethe.

Advertisements

Responses

 1. I was told dat my surname is Vilakazi but I don’t hv enough information on I’m a Zulu or Swati and de was a older man called me Mphephethwa when I was growing up so I’m confused

  • I need information about Vilakazi tribe on when do they hold their meetings. I am confused abt I isithakazelo sami ngazi ukuthi sithi Vilakazi Mphephethwa wena wase Ngwede ne Ngwavuma wena owadla udadewabo wathi akananyongo akanamhlehlo unesibhabha ketana Binda.

 2. Ndicela iziduko zoo Njiyela,Dlabazana,Mabhengu

 3. I flaffy i now that izithakazelo zami zithi binda Mphephethwa wena owasengwende nengwavuma owadla umhlwehlwe kadadewakhe wathi akananyongo kanti umhlwehlwe umbhadalele phesheya kwengwavuma.binda that is vilakazi omphephethwa ojili ogwala…………..

  • Eh abantu bakwavilakazi basuka la enatal bebalekela izimpi bahamba beyohlala eswazini lapho abafika bahlangana khona namaswazi athi bango vilakati so umuntu waka vilakazi ungumzul

  • o Vilakazi oGwala O nzimande, kuqhanyukwa eswazini sonke kwinkosi Dlamini wesibili empeleni sonke singoNzimande safika kwaZulu siholwa uMphephethe ngo 1800 saze sayohlala ophisweni ko drummond valley trust abanye baya ko bulwer nakoNjobokazi kahle kahle singabakwa DLAMINI ngoba uNzimande uyindodana yesibili ka King Dlamini 11 OWAZALA u Nkosi, Nzimande kanye no Mamba

   • I v got relatives and friends kaGwala, Angazi kahle noma oMphephethe noma oMphephethwa ?

  • LUTHO ABANTU BAKWAVILAKAZI ONZIMANDE O GWALA BONA BATHOLA ISIBONGO KHONA KWAZULU KWASUKA NGOMAMA OWAYEGANELE KWANZIMANDE OWAQENA UKUSEBENZA KWASE KUTHIWA UYIVILAKAZI NGICABANGA BANCAMELA UKUZIBIZA NGALESOSIBONGO NOMA KWASUKE KWAQHAKANJISWA LOBO BUVILA KAKHULU BUT NJE AMAPHEPHETHE ANGEMPELA ESWAZINI SONKE SITHATHWA NJENGABANTWANA BESILO SAKHONA, SINGABANTWANA BEZINYANE LESILO SAMASWAZI

 4. Ngicela ukubuza izithakazelo zakwa Nzimande nokuthi zihlangana kanjani noVilakazi

  • UMDLOVU KUBUKEKA KUNGUYENA OWAZALA AMAKHOSI NGOBA UKHILANE OKAMABHODLWENI KASIDLUNGA KANYANDA KAMDLOVU KUBE NO MBHEKI KA MBEWANA KA NKULUNGA KA MDLOVU BAZALWA NGUYE KUBA INDLU ENKULU EPHETHE UBUKHOSI OKUYINDLU KAMAJIYA (U QETHO) KANONYEZI KAJOVA KASISHOSHO KA NODANGEDUMILE KA GODUKAZIMBILI KAMDLOVU, NOKHO UBUKHOSI ABUKHO KWINKOSANA KAMAJIYA (U QETHO )OKWAMANJE NGEZIZATHU EZITHILE UMHLABA WAMAPHEPHETHE MKHULU UBALA O CLIFFDALE HAMMARSDALE VALLEY TRUST, DRUMMOND, MONTESEEL ENTSHANGWE LAPHO KUFANELE ENGABE UBUKHOSI BUPHETHWE KHONA, MLAAS ROAD, NJOBOKAZI KUHLE KHONA AMAPHEPHETHE AHLANGANE ILUNGISWE LENDABA, CHA U NZIMANDE ISONA SIBONGO SETHU LESO KODWA ASINGABE SISASHINTSHWA UBUKHOSI KUFANELWE KUTHIWE OBAKWANZIMANDE OWASIZALA SONKE

 5. I need izithakazelo zakaMnyayiza. And nokwazi bayini because mna siwubhala sithi Mnyaiza samaxhosa kodwa khona abawubhala ngesizulu. Ngingajabula uma ngingasizakala.

 6. me I need to know uguthi aba ka mjoli uhlathi wa ka macisayange a ba buying emzimkhulu izithakazele za khona zi thini are the Xhosa or Zulu because the call them amabaxa

 7. Well if you are Vilakazi then you are a Swati not Zulu.

 8. i would like to know about umnombo wakwa mweza, ndivanje kuthiwa waweza bantu kootukela, phesheya kwendubazana, but I saw this surname in Malawi, please

 9. me I want to know the difference between the Zulu Nzimande and the Swati Nzimande cos there is Hlase then Mphephethwa?

 10. Gwala,mphephethwa,ntabenamandla,wena kamaphalala njengophoko,wena kabhudukazana zavuka zamnyathela ezakubo kahlomendlini,Khilane,nzimande,ngwekazi,jili

 11. Asihlanganeni Maphephethe….Isizwe sethu sikhulu kakhulu kodwa sihlukene kakhulu.

  Vilakazi
  Gwala
  Nzimande
  Jili
  Ngiyabonga

 12. Please clarify true clan name and difference between “Mphephethwa” and ” Muphephethe” meaning muphe noma ephethe, from Amaphephethe


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: