Posted by: Mbathastan | April 20, 2013

Jwara, Jele, Jiyane

Jwara/Jwaha
1. Mbelwa
2. Mnangwe
3. Sijekula
4. Gubeshe
5. Theleza
6. Lenge
7. Ndawonde

Jele
1. Nonyanda
2. Luvuno

Jiyane/Lamola
1. Zinyane
2. Mthembu

Advertisements

Responses

  1. ndicela ukwazi ukuba ujwara ngubani?

  2. Molweni,ndiliJwarha elikhulu onke ke makhulu.Ndicela nindincede ngemvelapha yamaJwarha,ndigqibo fumanisa ukuba siphuma kwaZulu ukanti bendikade ndinolwazi lokuba siphuma kwindlu kaNkosimntu umzukulwana kaXhosa.Enkosi.

    • Sivelaphi thina bo jwara. Coz lakwazulu natal bayasicwasa

  3. Hy I want to know that abakajiyane amavenda or ngoba abanye bathi abokufika

  4. Nami nginenkinga ngemvelaphi yamaJwarha. Kukhona abathi uJwarha wakwaXhosa akuyena umuntu oyedwa noJwarha oliMfengu odabuka enabeni iLenge kwaZulu. Can someone shed MORE light in this confusing matter.

  5. I love my clan #jwara

  6. Akunankinga nokuthi bayanicwasa ngane yakithi! UJwarha ngunyana/indodana kaNkosiyamntu kaMalandela kaMalangana kaXhosa kaMnguni! Wasabela kwisizwe samaNgwane, amaBhele eLenge, ngesikhathi sezimpi zombangazwe! Bahlaliswa kwindlu yakaMiya kulapho washiya khona izingane zakhe, ekuyilezo ezisabalele kwaZulu; Singabantwana benkosana uJwarha ke futhi sibaninzi apha emaXhoseni, kwindlu enkulu kaMazaleni, Mtika, Ntingane, Soga! Izithakazelo zikaJwarha ke ngooMna-Ngwe, Mbelu, Khathithi, Abantwabahle noba baphethizkhali, ooDonga ndyalbumba luyabhidlika, ooNdabase, Mayarha, nezinye eziningi! Munye uJwara akekho omunye! Sikhona kwelabeSotho, kwaBhaca, emaMpondweni, KwaZulu, kodwa sibaningi kwelamaXhosa! Singabantu abanye ke, iingane zenkosana uJwarha kwindlu yasoKunene!

    • Enkosi kakhulu Jwarha. Send whatever information relating to the history or origins of the Jwarha people.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: