Posted by: Mbathastan | April 19, 2013

Izibongo Izithakazelo zakwa Dlamini

1. Ngwane
2. Mlangeni
3. Dlamini
4. Nkosi
5. Sibalukhulu
6. Mzizi/Zizi
7. Jama
8. Sijadu
9. Nyanya
10. Fakade/Fakude
11 .Dlangamandla
12. Miya
13. Gcwanini
14. Gogela
15. Sonkosi
16. Dokola
17. Mancama
18. Munja
19. Sibhewu
20. Mzawuzawu
21. Gqagqagqa, 22. Qangule
23. Genu
24. Xala, 25. Gubulundu
26. Dlubula Dledle ka Nobamba
27. Soshenge
28. Malandela
29. Fodo 30. Nhlangwini 31. Khuze
32. Lungqi, Lamyeni, Nomane
33. Ngxibinoboya
34. Mtikitiki, Mbeki, Pokwana
35. Menziwa, Zangashe, Mnabe
36. Wawawa, Sobhuza, Somhlolo
37. Lokothwayo
38. Kunene
39. Labehla lubombo ngokuhlehletela.

Advertisements

Responses

 1. My mum is Mzizi and my dad is Dlamini.Does this mean my father married her sister?

  • depends ubaba ungumuphi uDlamini, kfanele babheke otherwise bangahlaba imbuzi emhlophe bugezwe ubuhlobo ngoba kungasekho ukuhlehle emuva.

 2. bengicala ukubuza ukuthi izibongo ziqanjwa ngamakhosi noma ngabe zalwa iwona amakhosi.mina njengomshana ngingakwazi ukuthi ngixume lapho kodlamini ngizakhele esami esingena kudlamini ngoba angikhokhelwanga futhi ubaba angimazi ngifuna ukuba ubaba kusasa

  • Umuntu uma ezalelwe ekhaya Ibiza ngesibingo sakulowomuzi ngoba u.khuliswe abkulowomuzi Futhi uyigazi labo. Uma usazi isibongo sakha uyakwazi ukubuyela kuso. Asikho Isidingo sokuzakhela esakho ungaqhubeka naso lesi kwenziwe isiko lokwamukela. Empeleni uma bekuthakazela ngesibongo sikanyoko abakwethuki ngoba ingxenye yegazi lakho eyakhona a Futhi nalokhokho obizwa ngaye unalo igazi lakhe kuwe ngendodakazi yabo ekuzalayo.

 3. pleople ngicela ukubuza ukuthi ikhona yini inkinga mengingathandana nomuntu wakaMlangeni if ngingowakwaDlamini?

 4. Looking 4 izithakazelo zakwa Dlamini, nkosi zindlebe zikhanya ilanga…, cela ningiphe seziphelele

 5. Ngiya bonga mfethu but mina ngingu Jama sjadu/zizi,uma o zalwa kwa mzizi!This is one family.

 6. Now I’m just supper confused :( cn ani1 gve me a book or website with the history of Dlamini Sibalukhulu

  • AmaZizi: The Dlamini People of Southern Africa. by Zuko Pokwana. Check it at Amazon.

  • just go to internet and type ‘Dlamini Sibalikhulu’ zizozivelela

 7. What is the difference between Dlamini from Swaziland and Dlamini from kwa Zulu

  • Baka dlamini eSwatini basebentisa Khosi lowasenatali Nkosi noma Sibalikhulu futhi behlukahlukene.eswatini kunaDlamini munye Nkhosi not Nkosi,

 8. Ndifuna ukwazi kabanzi ngeziduko ukuba zisuka kuphi kunye nefani ezi nendlu enkulu yamazizi isukaphi jikelele

 9. Bo Dlamini ngcela onolwazi ngomunt ongu Timot Dlamini wasobonjeni oksolakala ukth akasekho emhlabeni angthinte bafe2 ubaba wam lowo angmaz ngamehlo enyama ngicela usizo mina ngowase Mpangeni ngfun ukwaz ekhaya kith kwa Dlamini bt kthiwa kusobonjeni

  • Soksiza masthola ulwazi mara nam nginenkinga efana neyakho angazi kithi kwaDlamini nd owam ubaba benghlala naye sewashona, wayekhululele ekhabomawakho kwaLanga so nami am using uLanga as my surname

  • Lindaman yize noma ngingamazi uTimot kodwa uma wazi ukuthi kuphi nasobonjeni ngingakuthatha ngikubeke khona, mina ngidabuka eJozini engumakhelwane nasoBonjeni

 10. Cela ukubuza kuthi kungani sihlukaniswe ukuthi udlamini?ngoba kwenyi nkathi ngiye ngithi dlamini nkosi ekhaya kuthiwe asingeni thina konkosi.ngabe kwenziwa yini?

 11. dlamini nd nkosi kuyahlangan ngowakwa dlamini bt asibabizi onkosi kity angazi why bt khule shiwo njalo

 12. Ngicela ukubuza ukuthi ngingathandana nomuntu owakwaDlamini mina ngiwuNkosi?

 13. 1.izithakazelo zika Dlamini sibalukhulu.
  2.Uhlukene kangaki
  3.owokuqala uvelaphi kuwuphi unyaka

 14. Ngicela ukubuza ukuthi uhluke kanjani uDlamini kulo obhalwa kuthiwe Dhlamini?

  • there is no difference it’s just that lo Dlamini owase natal, lo Dhlamini owase swazini.

 15. it a nice version.

 16. Eyezibongo akukho lasingahlobene khona emampeleni izibongo ziphuma la.abadala bethi njengo dlamini wagana umankosi,umazizi,umajama….ect kwase kuphuma lezithakazelo eziningi ezididayo ziningi kakhulu uma ungazilandelela ubgasangana ngba nomazibuko ekuhamben kweskhathi uyaqhamuka ukuth kanjan angazi,and engfuna ukukbuza kwabadala nengakubuza ngangaphenduleka ukuthi yini pho uma sekuganenwe sazi kahleukuthi sihlobene bese kuhlatshwe imbuzi?

 17. Mina ngingowaka Nkosi from eMpumalanga, kodwa ngithola ukuthi izithakazelo zakaNkosi from MP azifani nezikaNkosi from KZN, ingabe kudalwa yini loko?

 18. Ngcela ukubuza ukt umuntu wakwa Dlamini sibalukhulu uhluke ngani ku Dlamini Mlangeni

 19. Ngicela ningicacisele ngomlando nethakazelo zakwaNdaba

 20. Looking for izithakazelo zakwa Mzizi,engizaziyo ziqala” emMzizi, ephankomo ilebele ….

 21. My mom u Dliwayo and my dad u Dlamini, ngicela ukubuza ukhona ongangitshela izibongo noma uzithakazelo zakwa Dliwayo and what is the difference between Dliwayo and Dhliwayo if any? Ngiyabonga!

 22. ngicela ningisiza angaz ekhaya kwanhleko bomgilijangicela ningitshena ukuthi kukephi ngifunukwazi imvelaphi yami.

 23. Mina Ntombi wakwa Dlamini, ngazi ukuthi uDlamini Sibalkhulu akamshadi uZizi, kanjalo noNkosi usafana noDlamini, thina kithi sithakazela sithi, Dlamini, Sibalkhulu, Magaduzela Mabonel’empunzini, Mdlovana, kanti abanye bayashada kwa Nkosi angiboni kulungile

  cha nami mangiyishiye indawo

 24. Siyabonga ngalo lonke lo lwazi, uqhube ubafundise nabanye. Inkos’ ingigcinele wena bambalwa abasa landel’ amasiko, indabuko, ubuciko bamaNguni…

  Akwande, Ngwane, Ndabezitha Emakhosini…

 25. Ngicela ukubuza zithini izithakazelo zakwa sjadu

 26. Ngidinga ulwazi ngezithakazelo zaka Nkosi, Dlamini, Mlangeni . Ngiye ngizwe kuthiwa ukhokho wabo u Mumbo.
  Ngicela onolwazi angibekele labantu ngokulandelana kwabo!

 27. Ngicela ukubuza mina ngingu Dlamini ngwane nkosi ekhaya imvu asiyidli kuthiwa ayidliwa ngicela ukwazi ukuthi yingani imvu singayidli ngoba uma uke wayidla uyahlanya futhi sebebaningingibabona behlanya uma bedle inyams yemvu

 28. Aibo ngadideka ngapelake manje Dlamini no Miya nteyodwa kanjalo Mzizi no Zizi?

 29. Hi mid your help i’ve heard that my great grandfather (Dlamini) is from Swaziland & i’m the 4th generations, so my father used to say singoMlangeni Sibalukhulu Sidlubuladledle sikalobamba. The big problem is that i’m ashamed because i don’t know my root /clan please help
  I thank you in advance

  • Dlamini sibakhulu nomagaga umabonel’emputhini, sorheleshe, ntlangwin’enebatha,tiba khuze sotshenge, Ndlovu zidl’ekhaya ngokuswela umalusi, sodoyi sikamadonela. Xa unguDlamini womXhosa zizo Na ezi?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: