Posted by: Mbathastan | April 18, 2013

Lala-Nguni surnames

Izibongo zabe Nguni abangama Lala.
These were/are very skilled people in weapons manufacture and iron smelting.

1. Cele
2. Chamane
3. Dingila
4. Dube
5. Goba
6. Gwala
7. Hlabisa
8. Jali
9. Lamula
10. Luthuli
11. Mnangeni/Mgangeni
12. Maphumulo/Mseleku
13. Mbambo
14. Mbuyazi/Mbonambi
15. Mkhwanazi/Mpukunyoni
16. Mnqobokazi
17. Mthethwa
18. Mthiyane
19. Myaka
20. Mzimela
21. Ndlanzi
22. Ngcobo
23. Ngcolosi/Bhengu
24. Ngiba
25. Ngongoma
26. Ngonyama
27. Nyuswa
28. Vilana/Vilane
29. Wosiyane
30. Nzama/Zama
31. Msholozi
32. Nxamalala
33. Zuma

Lezi zibongo aziphelelanga lapha njengoba kunezinye eziphuma kulezi ezingenhla. This list is not complete as the are others who originate from these surnames above.

Advertisements

Responses

 1. Reblogged this on Izibongo Ne'zithakazelo.

 2. Good day
  I am a bit confused how is it that the Mthethwa fall under the Lala-nguni but they have Xaba(Mbo)in their zthakazelo.
  And if you could please explain to me how Xaba is found in Mthethwa zithakazelo and also as a sthakazelo for Zwide kaLanga kaXaba. Is there a relationship between the 2 nations?If so how are the Xaba then classified as Hlubi?
  Thank You

  • Lapha esi Ngunini kunamagama abantu afanayo kodwa uthole ukuthi abahlobananga. U Xaba kwabe kuyinkosi yakwaMthethwa asinalwazi noma abakwa Nonkosi noma Shwabade bavela kuye na lo Xaba wakwa Mthethwa.

 3. Ngyabonga

 4. i like to know where Mqadi people come from and which surnames related to why Ngcobo people called Amaqadi also how we related to Mbuyisa

 5. Umlando nezithakazelo abakwa chamane

 6. Siyabong ngokusicobelela ngemvalaphi yethu. Bengicela ukubuza ngomlando wakwaMaphumulo?

 7. Ngicela ukwazi ukuthi u Mbambo, uhobene kanjani no Maphumulo ngoba ngizoganela Kwa Mbambo ngabe sengonile njalo nabadala bengazi?

 8. You state at the beginning of this post that “These were/are very skilled people in weapons manufacture and iron smelting.”

  Ngafunda naku http://www.inkezokazulu.co.za/2014/10/vilakazi.html ukuthi abakwa Vilakazi (abakwa Velaphnsi) bebakwazi ukuhlanzisa utswayi ovela elwandleni, bawuthengise.

  Where can I learn more about information like that? Ngingathanda kakhulu ukuzwa ngemilando yethu njengabantu besintu, ukuthi okhokho bethu kade benza imisebenzi muni kudala. It does so much to shatter the stereotype that we were an uncivilised nation before we were colonised.

  Ngyiabonga.

 9. I like to know about my background surnam. Nzala . Izithakazelo Jayiya,sothongothi ,tobo

 10. How is malindisa and ndwandwe are related

 11. Ngifna ukwazi ukuthi isibongo sakwa Gama sadabuka kusiphi isibongo na?

 12. SIZWE SAMANGUNI NGICELA NINGENGULELE NALU UQWEQWE BO NGOKUHLUKANA KWEZITHAKAZELO ZAKWAXABA NGOBA EMLANDWENI UXABA INKOSI YOKUQALA EMAKHOSINI AKWAMTHETHWA PHO KWENZIWA YINI IZITHAKAZELO ZINGAFANI


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: