Posted by: Mbathastan | May 4, 2013

Magagula

Magagula
1. Mthombeni
2. Msuthu
3. Gujwa
4. Ntenga
5. Duma
6. Thabisa
8. Mvenya

Abakwa Magagula nabakwa Mthombeni abantu banye.

Advertisements
Posted by: Mbathastan | April 25, 2013

Ama-Mpondo/Mpondomise

The Mpondo and Mpondomise people live in the Eastern Cape they are of Mbo group related to Swazi, Mkhize, Hlubi, Dlamini, Zizi etc. Their first known King is Sibiside. Here are their Kings/Chiefs and other known surnames:
Njanya, Sibiside, Mpondo and Mpondomise, Cirha, Nojaholo, Ncibane, Mhlantla, Chithwayo, Cwerha, Vabane, Mahlahlana, Deyi, Babalo, Debeza, Jebe, Nonyanya, Nongoqo, Mbeka, Ntshiyini, Khonkcoshe, Mbokodo, Gangatha, Gatyeni, Mamali, Ghara, Jalamba, Jola, Jolinkomo, Mphankomo, Qengeba, Phahla, Ngwana, Ndlebendlovu, Mziwelanga, Jwara, Khiwa, Khonjwayo, Khwetshube, Mpehle, Ngxabane, Ngxongo, Nsundu, Nkabane, Nyawuza, FAKU, Thahla, Ndayeni, Ziqele, Dakile, Ngqungqushe, Bokleni, Ndamase, Qhinebe, Gqugqugqu, Phazima, Mlunjwa, Pholela, Mpehle, Khweshube, Hegebe, Potwana, Mbotho,

AmaMpondo and Mpondomise speak a Xhosa dialect of Nguni languages.

Posted by: Mbathastan | April 25, 2013

Izibongo neziduko zama Xhosa

The history of the Xhosa people become blurred because it is combrised of confederation of tribes which among others include Mpondo/Mpondomise, Thembu, Zizi, Ngwane, Mfengu (Refugees) etc. Following is the list of Xhosa proper:
1. Phalo
2. Tshawe
3. Tshiwo,
4. Bamba
5. Krila
6. Thangani
7. Gcaleka
8. Ngqika
9. Rharhabe

Aba Thembu
1. Qhudeni, 2. Mvelase, 3. Ngoza
4. Mvelase, 5. Ngoza, 6. Mpafana,
7. Dlomo, 8. Madiba, 9. Ndaba
10. Sopitsha, 11. Ngqolomila, Yemyem,
12. Velabambhensele, 13. Ngangelizwe, 14. Dalindyebo,
15. Joyi, 16. Jumba, 17. Sabatha,
18. Buyelekhaya, 19. Mpemvu, 20. Mvulane,
21. Ncuthu, 22. Khwalo, 23. Mlanjana,
24. Ndlane, 25. Ngcitshane,
26. Qithi, 27. Ndika, 28. Zondwa.

The Xhosa usually use the name of a great-grandfather as a surname and if you want to know exactly who that person is, ask fo ‘Isiduko’ a clan name.

Posted by: Mbathastan | April 24, 2013

Inzalo ka Mahlobo

Mahlobo
1. Ntombela
2. Zwana
3. Sobadli
4. Nzobo-Dambuza
5. Mgamule
6. Maphungwana
7. Nkanankana
8. Nkamfu

Abantu bakwa Mahlobo kusengabantu bakwa Ntombela. Banomlando omkhulu esizweni sakwa Zulu. Laba abangenhla uzalo luka Mahlobo okungenzeka ukuthi lamagama awasetshenziswa ezithakazelweni kodwa ayabizwa uma kuthethwa idlozi.

Posted by: Mbathastan | April 24, 2013

Izibongo Izithakazelo Tshandu, Nqosini

Tshandu
1. Magaba
2. Manyosi
3. Tholi
4. Cihoshe
5. Sihosha
6. Msuthu

AmaNqosini
Leligama lichaza ukuthi ‘kanti ngqo thina siyini) by Qotho Matiwane.
1. Nqosini
2. Gaba/Kaba
3. Cihoshe
4. Thithiba
5. Msuthu
6. Mjobi
7. Thikoloshi
8. Nozinga
9. Ndoko
10. Muntuwomlambo (Gariep/Orange)
11. Mbokodwemyama ka Hili
Ama Nqosini angama Korana-Nama, okucacayo lapha ukuthi akunabuhlobo phakathi kwabo nama Tshandu/Shandu asema Mbatheni kuphela ukuthi babemfenguza bonke kwelama Xhosa.

Posted by: Mbathastan | April 24, 2013

Khoza Izithakazelo

Khoza
1. Mlotshwa, Msuthu, Mkhathini, Mancencence, Hlabisa, Ntshingwayo, Mangena, Mlilo, Skotana, Mabona, Nomageja, Sokhabase, Ntshamase, Ndlandla.
‘Sphandabantwana, Ndlelehambekhaya, Weyanqamula kwa Mlandakazi.

(Taken from Zuluring by Mandiana Zulu)

Posted by: Mbathastan | April 24, 2013

Zwane

ZWANE
1. Mbengo
2. Mbambo
3. Mumbo
4. Mangethe
5. Cebekhulu
6. Phikelela
7. Nsele/Ndabakansele
8. Vezi
9. Zikode
10. Nsele ii
11. Mafu
12. Mthayi
13. Mgabhi
14. Mhlaba
15. Mchwayo
16. Ntshosho
17. Cengesi
18. Thinta

Abakwa Zwane kuthiwa AmaNgwe okusho ukuthi kukhona ukuxhumana no Mwelase no Mazibuko noma singazi bahlangana kuphi.

Posted by: Mbathastan | April 21, 2013

Zulu

Zulu
1. Luzumane
2. Malandela
3. Phunga
4. Mageba
5. Ndabezitha
6. Menzi
7. Mnguni
8. Mjokwane ka Ndaba
9. Zulu omnyama ngenkani ondlela zimhlophe
10. Nina baka Nkayishana ka Menzi
11. Nina abaphuza umlaza ngameva.
12. Gumede ka Ntombela

Posted by: Mbathastan | April 21, 2013

Zuma

Zuma
1. Nxamalala
2. Msholozi
3. Lugaju
4. Matomela
5. Maphumephethe
6. Hlokohloko
7. Bophela
8. Novela
9. Mdlovu
10. Mpisi
11. Zitha
12. Chongochi
13. Nyambisa
14. Maphumephethe owaphuma uphethe inyama ngapha namasi ngapha.

Posted by: Mbathastan | April 21, 2013

Xaba, Phoswa, Zubane

Zubane
1. Mthiya
2. Zikhonjwa

Xaba
1. Shwabade
2. Nonkosi

Phoswa
1. Nyoni
2. Gengeshe
3. Phungula

Older Posts »

Categories