Posted by: Mbathastan | April 25, 2013

Ama-Mpondo/Mpondomise

The Mpondo and Mpondomise people live in the Eastern Cape they are of Mbo group related to Swazi, Mkhize, Hlubi, Dlamini, Zizi etc. Their first known King is Sibiside. Here are their Kings/Chiefs and other known surnames:
Njanya, Sibiside, Mpondo and Mpondomise, Cirha, Nojaholo, Ncibane, Mhlantla, Chithwayo, Cwerha, Vabane, Mahlahlana, Deyi, Babalo, Debeza, Jebe, Nonyanya, Nongoqo, Mbeka, Ntshiyini, Khonkcoshe, Mbokodo, Gangatha, Gatyeni, Mamali, Ghara, Jalamba, Jola, Jolinkomo, Mphankomo, Qengeba, Phahla, Ngwana, Ndlebendlovu, Mziwelanga, Jwara, Khiwa, Khonjwayo, Khwetshube, Mpehle, Ngxabane, Ngxongo, Nsundu, Nkabane, Nyawuza, FAKU, Thahla, Ndayeni, Ziqele, Dakile, Ngqungqushe, Bokleni, Ndamase, Qhinebe, Gqugqugqu, Phazima, Mlunjwa, Pholela, Mpehle, Khweshube, Hegebe, Potwana, Mbotho,

AmaMpondo and Mpondomise speak a Xhosa dialect of Nguni languages.

About these ads

Responses

 1. Reblogged this on Izibongo Ne'zithakazelo .

 2. Ziphi ezakwa Thabethe izithakazelo?

  • Celumusa
   Zikhona ezakwa Thabethe khona kule ‘site’, iya ku ‘search box’ ubhale ‘Thabethe’ uzozithola.

   Mbathastan

 3. amaMpehle isiduko sawo andisiboni ngaphandle nje kwento ethi(sub clan of Mpondomise) kube kungekho ngcaciso. ndinguMpehle isiduko sam, ndinomdla wemvelaphi yam. manelisi

 4. Ndngumampehle ndcela ukuzaz kabanzi. Yintoni le isidibanisa nompondomise hey ndilost mna shem. Aymbi into yongazaz isduko sakho:’(

  • NdinguMpehle kulendlu yakwaQusheka ooCabashe, Dikana, Nkom’bomvu, wayibeka, mntilo, nomdade ndisafuna imelaphi nam apho siphuma khona. Khanivele maMpehle!

 5. All i need to know is the familly of gingqi, zinzela, magoba, debelimdaka where they come from iwant to know their clan names clearly

 6. Mna ndingumzukulu kwa Jiliza, Bhane kodwa ke ndinengxaki yokungazazi iziduko zam. Ndicela nindincede wethu

 7. Ndifuna ukwazi izibongo zo magoba,gingqi

 8. Ndinqwena ukwazi kakuhle isiduko samagingqi ndililo mna emampondweni kuthiwa bozinzela omagoba ndiyafuna ifolowup ngaso plz ndingufikile kaXego,kaBilli,kaNdabeni,kaGqaza,kaNonyongo,kaSantsabe, ndifuna deep


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: